Buföring från Kölosen till Sörvattenvallarna 1986

1986 följde Gudrun Khan med Erik Persson när han buförde med kor och getter från Kölosen till Sörvattenvallarna. Hon fotograferade detta, och har gjort detta bildspel som dokumenterar en epok som inte finns mer. På bilderna ser vi förutom Erik Persson, hans systerdotter Eivor Olofsson. Johan Åslund, som hjälper till med biltransport av diverse grejor samt Gudrun Khan med sin son David.

I senare delen av bildspelet får vi se hur det går till att göra ost och messmör. Innan messmöret är färdigt får man en ”rätt” som på härjedalska heter dravle som vi ser här inmundigas med stor aptit av Gudrun och David.

Bildspelet kan du se här.

Om Stefan Åslund