Stenfalken – Dvärgfalk’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Stenfalken eller ”dvärgfalk’n” (uttalat g-ljud) som Modin och Kjells-John – och norrmän – kallar den, ”är i Härjedalen den allmännaste i sitt släkte, och jag har sett honom häckande i de nedre bygdernas skogar såväl som i fjälltrakternas bärgskrefvor”. (Modin)

Du kan läsa mer och lyssna på Stenfalken här.

Om författaren