Talltitan – Gråteta

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Talltitan – en av landskapets karaktärsfåglar – har således kallats ”spittjetéta” eller oftast bara ”teta”, men Modin uppger även andra lokala namn såsom ”gråmes”, ”gråteta”, ”skogsteta”.

Talltitan har i allmänhet haft rykte om sig att medföra lycka och tur.

”Tetan betydde tur vid jakt” enligt Hans Dahl i Högvålen.

”Kommer spittjetetan fram ur skogen händer något roligt”. (Hede, Granberg)

Så var dock inte alltid fallet. I Tillhagens ”Fåglar i folktron” kan man läsa: ”I Härjedalen säger man, att spelar tetan för jägarna, så kan de genast vända om – de skall ändock ingenting få”.

Sistnämnda talesätt härstammar möjligen från Lillhärdal, ty ”om tätan visar sig vid jakt eller utfärd, då har man glömt eller tappat något”. (Lillhärdal, Granberg)

Du kan lyssna på talltitan här.

Om författaren