Göktytan – Sågûtj’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Göktytan räknades väl av allmogen knappast till ”krackspetfåglarna” men var tydligen ändå välkänd.

I Storsjö kapell benämndes göktytan enligt Kjells-John ”sågök’n” (hörbart g-ljud), därför att dess ankomst på våren sammanföll med sådden.

”Sågauk” är förresten ett gammalt norskt namn på göktytan.

Det är troligt att den lilla fågel som folktron nämner brukade åtfölja göken – ”lilsjfugeln åt gotja” för att tala med Olof Lindskog – är just göktytan. Göktytan kallades nämligen i Dalarna ”guckusparv” och i Västerbotten ”göksparr” och på flera platser i Sverige talas om göktytan som ”gökens piga” eller ”gökens dräng”, d.v.s. den fågel som före gökens ankomst ”städade” fågelbon och som sedan ständigt vistades i gökens närhet.

Du kan lyssna på Göktytan/Sågûtj’n här.

Om författaren