Hackspett – Hahkkspehtt/Krahkkspehtt

Gemensam benämning för spettarna har enligt Modin varit ”krackspet” eller ”hackspjet” eller ”treknär”.

”Treknär’n” har på en del platser speciellt avsett större hackspett, på andra orter syftat på spillkråka.

Olof Lindskog, som skrivit om Svegsmålet, anger ”krackspett” för ”hackspett” i allmänhet”.

Om författaren