Kricka/Kreckt

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Krickan hade många lokala namn i olika varianter: ”loke”, ”lok-larte”, ”krickte” eller ”krickt-ånd” (Modin), ”lort-ånd” eller ”kreckt-ånd” (Storsjö), ”krick-ånd” (Funäsdalen), ”kreckt” (Högvålen), ”lus-kreckt” (Långå). ”Lok” eller ”lort” är ju det lokala namnet för göl eller liten vattensamling. ”Kreckt” etc. är ljudhärmande.

Modin ansåg krickan vara sparsamt häckande och beträffande berganden att häckning var föga trolig. Då måste man dock komma ihåg att Modin sannolikt sämre kände till dåtida fågellivet ovanför Hede.

Du kan lyssna på Krickan här.

Om författaren