Småspoven, Myrsnipa

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Namnet ”myrsnipa” har sannolikt utgjort ett samlingsnamn för flera medelstora vadare men har nog i Härjedalen oftast avsett småspoven. Modin anger ”myrsnipa” som lokalt namn och meddelar att fågeln av allmogen förföljdes, eftersom man ansåg att den med sin långa näbb högg sönder getters och kors juver. Samma fördom skall för övrigt ha gällt morkullan.

Från Storsjö kommer också namnet ”regnspov’n”, en benämning som också användes om småspoven i Norge.

Lyssna på Småspoven här.

Om författaren