Skatan – Sjöra

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Skatan har i allmänget kallats”sjöra” – liksom i Jämtland, men Edit Bergman i Ytterhogdal och Per Holm i Älvros säger ”skata”, vilket namn tydligen också använts mer än ”sjöra” på vissa håll i syd-Jämtland, ex.vis i Rätan. Modin uppger att skatan kallades ”skaettu” eller ”sjöra”, och att det senare namnet var en äldre benämning.

I Lillhärdal hette det att ”skattan ä hemjäll” (skatorna är hämndgiriga). (E. Odstedt)

Enligt Hans Dahl sades skatan ”börja tomta på boet tredje dag jul”.

”Om skatan byggde högt blev det en våt sommar” (Axel Grinde), eller ”om skatan byggde högt blev det en dålig sommar”. (Karl Myhr)

Einar Granberg har uppgifter från Sveg och Älvros att döda skator användes ”för att göra ont för nästan”.

Lyssna på Skatan/Sjöra här.

Om författaren