Stjärtmesen

Foto: Kenneth Johansson

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Stjärtmes och lappmes ansåg Modin vara ”icke sällsynta arter”, åtminstone upp till trakten av Hede.

Om författaren