Slagugglan – Storkahttygla

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Slag- och Lappugglan var inte sällsynta i landskapets mellersta och östra delar enligt Erik Modin. Lappugglan hade påträffats i Hede, Linsell och Råndalen.

Du kan läsa mer och lyssna på Slagugglan här.

Om författaren