Enkelbeckasinen – Värjeta

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Enkelbeckasinen har hetat ”värjeta” i hela Härjedalen, d.v.s. ”väder- eller luftgeten”, och namnet är naturligtvis ljudhärmande.

Olof Lindskog har i sin ordlista över Svegs-målet ”myrsnipa” som ett alternativ till ”värjeta”.

”Hrossagaukr” har tydligen också förekommit – det är egentligen ett gammalt norskt namn på enkelbeckasinen och kan översättas med ”häst-gök”.

Du kan lyssna på Enkelbeckasinen här.

 

Om författaren