Jättarnas kyrkfärd

En gammal saga nedtecknad i Glöte 1876 lyder sålunda: En jätte byggde i Strådalen, (eller kan det ha varit vid Lofssjön) en annan vid Röragssjön, en tredje i Glöte. De hade sin närmaste kyrka i Färila. De hann åka dit på skidor på morgonen när predikan skulle hållas. Inte ens till julottan behövde de fara dagen före. Vid dessa resor for strådalingen först om grannen vid Röragssjön. Denne frågade då om han hade behövt vara tidigt ute eller om han hållit på länge. Svaret blev: ”Nä, sättjen nådde ryjja tjvo gång!” (Han hade m.a.o. åkt så fort att ryggsäcken stod rätt ut i fartvinden!) Sedan for de två och hämtade grannen i Glöte. Jättarna var de första bebyggarna i denna trakt, ja i hela Härjedalen.

Om författaren