Jordagods vid Flötåsen

Sydligare Efter nämnda väg, vid Flötåsen, skall också vara en pilgrimsgrav. Där sökte en midsommarmatt tvenne män efter godset. Ed gingo tysta så som nödigt är, om jordagods skall kunna bärgas. När ”dôgrônda syntes” (vid första gryningen), tyckte den ene sig ha funnit platsen, som noga beskrivits sedan gammalt, och utropade: ”här skulle det vara!” Men i detsamma hördes ett skott, så att marken skalv, och en svart kista flög upp ur jorden bort över åsen med en eldsky efter sig.

Om författaren