Alfågeln – Stråånd’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Modin skriver så här om alfågeln: ”har vid sina genomflyttningar så pass ofta iakttagits af allmogen i Linsäll att den erhållit ett särskilt namn ”strå-ånd” på grund af hanens förlängda stjärtfjädrar”.

Alfågeln var tydligen vanligare i Härjedalen förr i tiden.

Lyssna på Alfågeln här.

Om författaren