Bergfinken – Bjôrskfink’n

Foto: Kenneth Johansson

(Fotot från Sonfjället)

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Bergfinken kallades i Ängersjö ”sölspär” (Modin), därför att den helst lät höra sitt kända läte i ”sölväder” (slaskväder). I Storsjö sade man ”björkfink’n” om bergfinken.

Du kan lyssna på Bergfinken här.

 

 

 

Om Stefan Åslund