Bivråken

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Det kan vara av intresse att nämna att Modin anger två häckfynd av bivråk i Ytterhogdalstrakten 1889 och 1891 samt ett skjutet exemplar från Hede 1894.

Du kan läsa mer och lyssna på Bivråken här.

Om författaren