Björktrasten/Gråtrôst’n

Björktrasten är den vanligaste trasten i Sverige och häckar i stort antal över hela landet.

E Modin skriver att det är den ”allmännaste arten” och att den benämns gråtrôst eller skwakatrôst.

Läs mer om den här: http://www.fageln.se/art/bjoerktrast.aspx

Du kan lyssna på den här: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3275&grupp=6024&artikel=5523958

Om författaren