Brushanen

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Om Brushanen skriver Modin följande: ”-har icke under senare år anträffats, ehuru troligt är, att han ännu uppehåller sig och häckar inom provinsen. I Östanåviken m.fl.platser i Ytterhogdal hafva brushanar iakttagits och skjutits på 1860-70-talen under parningstiden, men fågeln träffas nu icke på dessa platser”.

Brushanen har säkert blivit vanligare under detta sekel, åtminstone i landskapets västra delar, men något lokalt namn har jag inte träffat på. Troligen är därför brushanen en relativ nykomling i Härjedalen.

Du kan läsa mer och lyssna på Brushanen här.

Om författaren