Den större strandpiparen – Sândlo’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Den större strandpiparen har enligt inhämtade uppgifter kallats ”strannola” (Bruksvallarna), ”fistjelita” (Tännäs), ”strannloa” eller ”sandloa” (Storsjö). Ungefär samma benämningar för strandpiparen finns i olika jämtländska socknar. Å andra sidan har drillsnäppan begåvats med liknande lokala namn. En förväxling med drillsnäppan är trolig i ånga fall. Modin anger inte några lokala benämningar för strandpiparen, som dock uppgavs häcka i landskapet. ”Sandlo” kallas fågeln för i Norge och på Island.

Du kan läsa mer och lyssna till den Större strandpiparen här.

Om författaren