Domherren – Domhârr’n

Foto Stefan Åslund

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Domherren kallades bara ”domherre” enligt Modin, och vid mina efterforskningar har jag inte funnit något lokalt namn på denna fågel.

// I Lofsdalen heter den Domhârr’n med långt o//

Du kan lyssna på Domherren/Domhârr’n här.

Om författaren