Drillsnäppan – Fisstjelita

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Drillsnäppan var förstås välkänd såväl till läte som vanor, vilket de många lokala namnen vittnar om. Mången fiskare i ljus sommarnatt har nog irriterats av drillsnäppans envisa drillande.

”Fisstje-lita” var nog det vanligaste namnet och det förekom i hela landskapet. Andra namn var ”fisstje-snipa”, ”strannpipa”, ”strannvipa”, ”strannpiparn”, ”strannsittarn”, ”strannloa”, ”strann-Olle”, och Modin uppger även namnet ”bäckasin”!

Drillsnäppan heter i Norge ”strandsnipe”, ett äldre namn är ”fiskelita”.

Lyssna på Drillsnäppan här.

Om författaren