Fjällpiparen (Kallas nog också Fjell-lo’n)

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Fjällpiparen har troligen liksom ljungpiparen kallats ”fjäll-loa”. Från Storsjö kapell kommer dock namnet ”lill-åkerhöna”, som är ett känt namn på fjällpiparen också i Jämtlands och Västerbottens fjälltrakter.

Du kan läsa mer och lyssna på Fjällpiparen här.

Om författaren