Fjällräven – Fjellräv’n

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Fjällräfven (C. Lagopus L.) är allmän i fjällen men går sällan neråt bygderna.

För mer information.

Om Stefan Åslund