Gamla bilder från Åsvallen

 Barn i Åsvallen sommaren 1921?

Bild

 

Erik och Karolina Åslund i Åsvallen

Bukullorna  Karolina Lars’ & Anna Ols’ buför till Åsvallen, slutet på 50-talet?

 

Erik i slåttertagen

 

Fikarast. Sittande från vänster: Karolina, Maud, ……..?, Samuel, Karin?, Holger, Märta, Manfred, på knä vid hunden Ring sitter Gunda. Stående Erik och Anna.

 

Barnen i Åsvallen

 

 

 På väg mot fjöset. Byggnaderna från vänster: lada, Holmgrens vall (idag Näsmans), Halvar Åslunds vall, Olle Åslunds vall, Fjöset, närmast kameran ligger det nu rivna getfjöset.

 

 Främst Inger Åslund? Märta Åslund med ett barn i knäet, okänd flicka, Karolina Lars’, Sående bakom Erik.

 

 Karolina och Erik med gäster.

 

 Samuel Johansson

 

 Samuel Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Stefan Åslund