Göken – Gûtj’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Göken kallades ”gok” eller ”gukku” enligt Modin, som uppger att göken är vanlig på fjällsluttningarne och anländer omkring den 20 maj”. Andra varianter på namnet är ”gööken” (Funäsdalen, Högvålen), ”gauken” eller ”göcken” (Storsjö), ”gotja” (Sveg), ”göötjen guckar” (göken gal, Älvros).

Som väntat finns en rik flora av tro och talesätt omring göken.

”Då göken spelade tätt intill hus blev det hårdår”. (Högvålen)

”Då göken spelade på svart kvist blev det hårdår”. (Älvros, Funäsdalen)

”Göken grå – hur många år skall jag ogift gå?” Antalet ”kuku” utgjorde svaret. (Hede)

”när det blir röda fläckar på björklövet – ”gökblod” – då slutar göken att spela”. (Storsjö kapell)

I Lillhärdals socken fanns tydligen mycket tro runt göken:

”Om man kunne sittje unner e trä, där gööken sat å gukka, så fick man fråge när man skull bli gift och hur månge barn man skull få:

gukku på kvist

säg mig förvisst

hur många år jag ska gå ogift!”

”dä bety olika va man först hör’n i för väderstreck:

i sö – glädje

i norr – sorg

i öst – lus (”lusgök” – man skulle få lus)

i väst – aller bäst”.

”Göök-styddja den ä e skujarstyddje. Han gå å smyg ägg ti småfågelboa. Han skull ha stryk!”

”Då könne (kornet) ta på skjut å gå i ax, då bli’n tyst”.

(Uppteckningar från Lillhärdal, Odstedt, 1949)

Mer om gökarna i Lillhärdal: ”då göken gal första gången – det arbete man håller på med, det skall man få hålla på med hela året”.

”när agnarna falla i åkern, då blir göken tyst”.

”när göken ser agnarna, då stryper han sig”.

(dessa uppteckningar från Lillhärdal av Granberg)

Det hette också om göken i Härjedalen – liksom i andra landsändar – att ”hamnar man under ett gökträd, så får man önska sig tre ting”.

Folktron talade ofta om en liten fågel som åtföljde göken – ”lilsjfugeln åt gotja” enligt Olof Lindskog i Sveg. Man ser ofta göken förföljas av arga småfåglar. Jag har inte fått klart för mig om man med ”lilsjfugeln” menade sådan fågel eller om man avsåg fosterföräldern – det mest troliga är kanske ändå att det var fråga om göktytan! Se denna fågel!

 

Om författaren