Gräsanden – Grasånd’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Gräsanden var enligt Modin ”den allmännast förekommande anden inom provinsen – dock ej talrik”. I dag får man dock säga att den är vanlig ända uppåt fjällen. Den kallades ”gras-ånd” i hela landskapet, men hannen benämndes ”blåhalsen” (Grundén) eller mer dialektalt ”blåhåssjen” (Modin), ”blåhärsch’n”. (Paul Grinde, Kjells-John)

Du kan läsa mer och lyssna på Gräsanden här.

Om författaren