Gråspetten

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Gråspetten fanns på Modins tid ”sparsamt öfver hela landskapet”,  och detsamma kan troligen sägas om gråspettens förekomst i Härjedalen i våra dagar.

Hans Dahl tror dock att denna fågel var vanligare förr, åtminstone i trakten av Högvålen.

Personer som sett gråspetten har ofta angivit att de sett ”gröngölingen”. Modin säger sig ha sett gröngöling i Ytterhogdal år 1899, och denna uppgift får man väl sätta tro till.

Läs mer om Gråspetten och lyssna på den här.

Om författaren