Grävlingen – Gravsvine’

 Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Gräflingen (Meles taxus BODDART.) är icke så alldeles sällsynt. Under de senare 10 åren hafva veterligen 3:ne ex. dödats (i Sveg och Linsäll) och ett par observerats. 1 söts (1897) högt upp under högfjället på byn Lofsdalens utmark. Grav-swin, såsom djuret i orten kallas, omtalas äfven från äldre tid.

För mer information.

Om Stefan Åslund