Gulärlan – Grönringjela

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Gulärlan ”anländer till Härjedalen vanligen först efter mitten af maj månad, flera veckor senare än sädesärlan, och utgör ett af landtmannens famla märken för såddens början”, för att citera Erik Modin.

Gulärlan var alltså Härjedalens ”sädesärla” och kallades också ”sä’sfugln” men även ”grön-ringilla”, ”gul-ringilla” eller ”gul-ringjela” enligt Modin.

I västra Härjedalen säger gammalt folk fortfarande ibland ”gulringjela” eller ”gulringela” (med hörbara ”g:n”).

”När sä’sfugeln kom, då var det tid att börja med våranden”. (Lillhärdal, Granberg)

”Såerle” är ett äldre norskt namn på ”gulerlen”.

//Lofsdalen ”Grönringjela”//

Du kan lyssna på Gulärlan här.

Om författaren