Hönsfåglar – Gråfuggel’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Naturligtvis fanns och finns mycken tro och vetande om de arter av hönsfåglar som förekommer inom landskaprt. Härjedalingen var en ivrig jägare, varför ripor och ”gråfugeln” – gemensamt namn för tjäder, orre och järpe – spelade stor roll, dels för det egna kosthållet, dels som en viktig exportvara.

Hönsfåglarna tillhörde de ”nära” fåglarna där både tupp och höna begåvats med lokala namn.

Om författaren