Grönbenan – Illvärsfuggeln

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Grönbenan har enligt Modin tillhört de fåglar som spått dåligt väder och har därför kallats ”illvärsfuggeln” av allmogen, och detta namn bekräftas bl.a. från Storsjö och Älvros.

”små-klövja” är ett annat namn på grönbenan från Storsjö kapell. Möjligen kan ”små-klövja” även ha åsyftat Rödbenan – vars läte kanske bättre än grönbenan passar ihop med ”klövi”.

Du kan läsa mer och lyssna på Grönbenan här.

Om författaren