Jordugglan

Jordugglan häckar i norra halvan av Sverige, främst i Norrland men även på hyggen i Mellansverige.

Modin skriver: ”Jordugglan är under lämmelår ganska talrik såsom fallet var 1895. Jag har iaktagit den på fjällmyrarne vid Råndalen 1897.”

Läs mer här: http://www.fageln.se/arten/jorduggla.aspx

Om författaren