Gluttsnäppan – Klövvia

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Gluttsnäppan hette i Högvålen, Långå och Funäsdalen ”klövi” eller ”klövja”, vilka namn är ljudhärmande. Modin anger varianterna ”klövvö”, ”klövvi” och ”klövja” men också namnet ”såsfugl”, som tydligen särskilt användes i Svegstrakten om gluttsnäppan. Vid denna fågels ankomst på våren ansågs det nämligen vara tid att påbörja sådden. Modin har noterat gluttsnäppans ankomst till Svegstraktern till 9-12 maj. Som jämförelse kan nämnas att enligt Roger Nääs har gluttsnäppan under sista 10-årsperioden dykt upp vid Bäckedals folkhögskola 5-10 maj. (skrivet 1987)

I Lillhärdal sa’ man att ”klövje är en fågel som skriker klövje och bådar finväder”. (E. Granberg)

”När klövja börjar späla var tid att släppa ut kräka (boskapen), och då var också tid för tjälatuppen (ängs/polarullen) att börja komma upp”, säger Kjell-John i Storsjö kapell.

Det var ”slåttanna” i närheten av Ramundberget. Plötsligt blev det liksom ett annat brus i den närbelägna bäckens sorlande – kanske beroende på vinden: ”no kom full snart klövja” – och det dröjde heller inte länge förrän hon visade sig. (Stefan Norberg)

Ovanstående och mycket annat visar hur nära naturen människan levde, och hur hon tolkade naturens minsta skiftning.

Du kan lyssna på Gluttsnäppan här.

Om författaren