Koltrasten – Svahrttrôst’n

 

Koltrasten är i dag vanlig i Härjedalen medan E. Modin i slutet på 1800-talet säger att ”koltrasten har ingenstädes kunnat iaktagas och synes ej förekomma i denna provins”.

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Koltrasten kallas i Storsjö kapell ”svort-trost’n” – liksom i Norge – men fågeln är en sen invandrare enligt alla uppgiftlämanre, och Modin anger att ”den synes ej förekomma inom provinsen”.

Läs mer om den här: http://www.fageln.se/art/koltrast.aspx

Du kan lyssna på Koltrasten här.

 

 

 

 

 

Om författaren