Lämmelsläktet

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Lämmelsläktet är i Härjedalen representeradt både af fjällämmeln (Myodes lemmus L.) och skogslämmeln (M. schisticolor Lilljeborg).

Om Stefan Åslund