Sånglärkan – Lârstjen

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Sånglärkan omnämns av Erik Modin som sparsamt förekommande i landskapets östra delar. Olof Lindskog anger dialektnamnet ”lärstjen” för Svegsområdet. Per Holm i Älvros säger ”läsjen”, Grundén i Långå ”larsjken”.

Lyssna på Sånglärkan här.

Om författaren