Svartmesen – Lihlteta

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Svartmesen har hetat ”lihlteta” enligt uppgift från Storsjö, ”lill-teta eller ”lissteta” i Långå.

Om författaren