Lodjuret – Lo’n

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Lodjuret (Felix Lynx L.) är sällynt, hvilket väl delvis står i samband med den jämförelsevis ringa tillgången på af denna djurart omtyckta marker (sammanhängande granskogar) och villebråd (hare). Under senaste årtiondet äro, såvidt kändt, endast ett par loar dödade, hvilka förmodligen ströfvat hit från andra landskap. Namn: lo.

För mer information.

Om Stefan Åslund