Morkullan – Moröjja

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Morkullan kallades ”moröjja” eller ”morypa” enligt Erik Modin, och allmogen fångade ibland denna fågel i flak- och stockgiller, och den gällde i handeln lika med en järpe.

Namnet ”moröjja” har bekräftats bl.a. från Högvålen, Storsjö och Långå.

Morkullan hade dåligt rykte och var illa sedd – se vidare under ”småspov”.

Du kan läsa mer och lyssna på Morkullan här.

Om författaren