Sparvugglan – Musygla

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Sparvugglan kallades enligt Modin för ”musygla”, men detta namn kunde tydligen även gälla pärluggla eller hökuggla.

Från Storsjö kapell och Högvålen har jag fått benämningen ”lillkattygla” för sparvugglan

Du kan lyssna på Sparvugglan här.

Om författaren