Nötskrikan – Pälskrika

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Nötskrikan ”uppträder sparsamt i provinsen” enligt Modin, men att döma av fågelns många lokala benämningar, så tycks den ha varit väl känd av folk i gemen. Olof Lindskog uppger namnet ”lavskrike” för Sveg, samma för Karl Myr i Funäsdalen.

Andra namn var ”skogs-sjöra” (Storsjö), ”pälskrika” (Långå), ”pärskrika” (Ytterhogdal), ”pótetskrika” (Älvros), ”aspskrika” (Ljungdalen).

Modin anger också ”åkerskrika”, ”rö-sjör”, ”rö-skättu” och ”blå-skättu” som namn på nötskrikan. Dessa dialektnamn härstammar troligen från sydöstra delen av landskapet. Tillhagen har i sin bok ”Fåglarna i folktron” även med namnet ”rågskrika” för Härjedalen.

Som synes syftar de flesta lokala namnen på nötskrikans läte, vidare på fågelns förkärlek för potatis – i avsaknad av nötter. Namnförbindelserna med ”skata” har väl troligen mest att göra med fågelns ”brokighet”.

Du kan lyssna på Nötskrikan/Pälskrika här.

Om författaren