Kungsörnen – Örn’, Slagörn’

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Modin tror att Kungsörn ”fordom hafva förekommit talrikare” och anger: ”skjutes en och annan gång under höst- och vårflyttningarne”.

Modin anger namnet ”slagörn” som namnet i folkmun, och ”schlagörn” säger Kjells-John i Storsjö kapell. Vanligen sade man dock bara ”örn”.

Det går många historier i västra Härjedalen om hur ”schlagörn” attackerat vuxna och rövat bort småbarn. Ingebrikt Bergman i Tännäs har berättat att örnen ofta tog småvilt och småboskap och även anfallit människa. En kvinna i Ljungdalen angripen av en rasande örn, ett 2-års barn troligen taget av örn i samma trakt – detta skall ha hänt strax efter sekelskiftet. Var örnen mer aggressiv i gammal tid?

Du kan läsa mer och lyssna på Kungsörnen här.

Om författaren