Ortolonsparven

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Flera av mina sagesmän, bl.a. Axel Grinde i Funäsdalen, uppger att Ortolonsparven förr inte var ovanlig och då ofta förekom tillsammans med gulsparv efter landsvägarna. Modin avger dock att han ej iakttagit ortolonsparv, och den tycks numera inte vara regelbunden i landskapet.

Lyssna på Ortolonsparven här.

Om författaren