Rådjuret – Råjure’

Ur ”Anteckningar om Härjedalens Fauna” av Erik Modin. (år 1899)

Rådjuret kan sedan 1898 med visshet inregistreras i provinsens fauna, om också såsom blott tillfälligtvis förekommande. I mars s. å. tjufsköts en yngre bock vid Fåssjö by i Y. Hogdal och i juli iakttogs en hind vid vägen mellan Svegs kyrkoplats och Risbrunns by. Om dessa djur och förmodad äldre förekomst af dylika se Jägarförb:s tidskrift årg. XXXVII sid 157.

För mer information.

Om Stefan Åslund