Rödvingetrasten

 

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Rödvingetrasten betecknades av Modin som allmänt förekommande, men jag har inte funnit något allmänt känt lokalt namn för rödvingen. Troligen har den räknats samman med taltrasten och kallats ”nattvukun”.

Gamlen prosten Olof Carlsson i Hede – barnfödd i Marieby – kallade rödvingetrasten ”nattvakan”, och lokalt i Västerbotten kan ”nattvakun” åsyfta såväl tal- som rödvingetrast.

Läs mer här: http://www.fageln.se/art/roedvingetrast.aspx

Du kan lyssna på Rödvingetrasten här.

Om författaren