Rovfåglarna – Rovfugglân/spänjfugglân

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

”Spänn-fugl” eller ”spänj-fugl” betecknade i Härjedalen rovfågel i allmänhet, det kunde vara örn, hök, vråk, gjuse eller större falk. Beträffande härledningen av namnet, så säger Olof Lindskog i sin ordlista över Svegsmålet: ”spänje = när en rovfågel tar ett litet djur eller en fågel”.

Om författaren