Rödhaken – Rûbrösta, nâhttvûhkko

 

Foto Stefan Åslund

Foto Stefan Åslund

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Rödhaken betecknades av Modin som allmän i hela Härjedalen ända upp emot fjällen, ”den första sångfågeln som dyker upp på vårvintern och den siste sångaren att lämna provinsen efter de första snöfallen”.

Modin anger i en av sina berättelser om tjäderjakt ”nattspärr’n” som ett lokalt härjedalskt namn för rödhaken.

I Högvålen har den fått heta ”röbrösta” och sades börja spela samtidigt som tjädern började sitt spel frampå småtimmarna.

I Storsjö kapell har man mycket riktigt sagt ”tjäderväck’n” om rödhaken men också ”lillnattvukun” eller bara ”nattvukun” (jmf taltrast)

Även ”röhane” och ”långspälafugeln” skall i Härjedalen ha använts om rödhaken enligt Tillhagen.

//Johan Åslund i Lofsdalen nämner ”nâhttvôhkko” en liten fågel som flaxar till med vingarna och börjar spela just innan tjädern börjar spela// (redaktörens anm.)

Du kan lyssna på rödhaken här.

Om författaren