Sångsvanen – Sångsva’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Sångsvanen har antagits vara vanligare förr, dock skriver Modin – som var en flitig jägare och skogsvandrare – om denna fågel endast: ”ses någon gång vinter och vårtiden”.

Jag har inte funnit mycket mer i andra källor, inte heller något dialektnamn.

//Sångsvanen har blivit vanlig i landskapet de senaste årtiondena (redaktörens anmärkning)//

Lyssna på Sångsvanen här.

Foto: Kenneth Johansson

 

 

 

 

 

 

Foto: Kenneth Johansson

Om Stefan Åslund