Gulsparven – Sesselskit’n

Ur ”Fågeltro i Härjedalen”

Gulsparven har hetat ”sesselskit’n” i hela Norrland även om skillnader funnits i betoning och uttal – ”sessellisjit’n” avges av Per Holm i Älvros.

”Sessel” har att göra med den karakteristiska sången, medan den senare delen av namnet syftar på gulsparvens intresse för det som dåtidens hästar lämnade efter sig på landsvägen.

Du kan lyssna på Gulsparven här.

Om författaren