Sidensvansen – Rörgangsfugg’ln, Röntrôst’n

Sidensvansen har i Älvrostrakten hetat ”rergangsfugln” skriver Erik Modin, ”enär han framkommer ur skogarne om hösten vid den tiden då rören går”. ”Rören” var det lokala namnet på rödingen – salmo alpinus. ”Går” = leker.

I Storsjö kapell skall sidensvansen ha kallats ”rönntrast’n”, ett namn som på olika platser i Dalarna använts också för domherre och björktrast förutom för sidensvans.

Om författaren